Pozrite si video

Bežný deň na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi

Video bolo vytvorené pri príležitosti propagácie dňa otvorených dverí, ktorý pravidelne organizujeme, aby sme dali všetkým záujemcom o štúdium na našej škole možnosť ochutnať atmosféru, ktorú medzi sebou máme.