Logopédia

Logopédia

TERMÍNY LOGOPÉDIE

v 1.polroku šk. roku 2018/19:

24. september

8. október

22. október

5. november

19. november

3. december

17. december

Pokračovanie LOGOPÉDIE po zimných prázdninách je v pondelok 14.1.2019. V prípade potreby kontaktujte logopéda cez sms: PaedDr. Bibiánu Novakovovú na t.č.: 0905 824380. Logopédia sa poskytuje deťom, ktoré majú vyplnenú prihlášku a nosia SLOVNÍK!

TERMÍNY LOGOPÉDIE

v 2.polroku šk. roku 2018/19: