Maturantom

Maturantom

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018 nájdete tu: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

 

Harmonogram písomnej formy:

Pokyny

Matematika

Slovenský jazyk

Cudzí jazyk

 


Termín PČOZ MS

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 v študijnom odbore grafik digitálnych médií sa bude konať 7.-8.4.2020.

 

Video – Maturanti o maturite

 

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?