Učebné odbory pre školský rok 2018/2019

Učebné odbory pre školský rok 2018/2019

Učebný odbor 3686 F 00 stavebná výroba

 

Informácie o odbore:

  • denné štúdium pre neúspešných absolventov /žiaci, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako v deviatom ročníku/ základnej školy v trvaní 2 roky,
  • absolventi môžu pracovať ako pomocní stavební robotníci,
  • absolventi môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti stavebníctva,
  • individuálny prístup, maximálny počet žiakov v skupine je 12,
  • školský vzdelávací program zameraný na posilnenie odborného vzdelávania,
  • prax na zmluvných pracoviskách,
  • pre záujemcov ponúkame možnosť doplniť si nižšie stredné vzdelanie vo Vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania.