Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2019/2020 Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania pre nízky počet záujemcov neotvárame.