Godzone tourbus Žilina

Godzone tourbus Žilina

Na tourbus sa môžete záväzne prihlásiť na tomto linku – https://goo.gl/forms/TRvFTHFR0anlus7q2

 

Počas cesty ako ani na predstavení nie je zabezpečený pedagogický dozor.