Beseda o EÚ

Beseda o EÚ

Čo je to EÚ ? Aké má funkcie ? Prečo je pre nás významná ? Ako zasahuje do našich každodenných životov ? Áno, aj takéto otázky sa riešili na besede o EÚ, ktorá sa konala 10.4. 2019. Študenti 3.G a septimy Piaristického gymnázia si rozšírili obzory v tejto téme. Spolu s vysokoškolským pedagógom pánom Vladimírom Bilčíkom diskutovali na rôzne témy ako napríklad : kvalita potravín, medzinárodný obchod, ekológia či veľmi aktuálny „Brexit“ . Neobišli ani blížiace sa „Eurovoľby“. Ukázalo sa, že väčšina študentov sa do nich plánuje zapojiť. Viacerí študenti boli z prednášky nadšení a zvyšná časť sa minimálne začala o túto tému zaujímať.

Mária Mondočková (3.G)