Všetky Príspevky

Dejepisná olympiáda – školské kolo

 5. decembra 2017 sa na základnej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii D (8. ročník) a 8. decembra 2017 školské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii C (9. ročník). Zmerať si vedomosti z histórie sa rozhodlo 7 žiakov (dvaja...

Viac

Ročenka školy

Už niekoľko rokov vďaka sponzorom  môžeme vydávať Ročenku školy. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí prispeli na vydanie Ročenky  za školský rok 2016/2017. Srdečne ďakujeme spoločnostiam  SAD Prievidza,  tlačiarni Patria 1, ako aj p. ...

Viac

Juvenes Translatores

24. novembra 2009 sa konala prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, ktorej sa mohli zúčastniť všetci mladí Európania narodení v roku 2000 a vyskúšať si na vlastnej koži prácu prekladateľa. Úlohou súťažiacich bolo preložiť jednostranový text z...

Viac

Víťazstvo v karate

Naša žiačka Kristína Bruňanská (tercia) sa 2. 12. 2017 zúčastnila Majstrovstiev  Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali v Trnave.  Vo finále sa stretla s minuloročnou majsterkou SR, ktorú porazila 3:2 a stala sa novou Majsterkou Slovenska...

Viac

Rodičovské združenie 

štvrtok  14. 12. 2017 Pozývame rodičov na rodičovské združenie dňa 14. 12. 2017 s týmto programom: 15,30 – stretnutie rodičovskej rady v klube 16,00 – triedne schôdzky 17,00 – stretnutie rodičovskej rady v klube – spätná väzba z triednych...

Viac

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje...

Viac