Dokumenty

Čas prevádzky

ČAS PREVÁDZKY PIARISTICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY F. HANÁKA PRIEVIDZA V zmysle  §2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí dňa 28.4.2016 a po súhlase zriaďovateľa určujem čas prevádzky...

Viac

Tlačivá na stiahnutie

Prihláška na stravovanie pre školský rok 2017/20178 Prihláška na stravovanie pre deti a žiakov s bezlepkovou a bezmliečnou diétou pre školský rok 2017/2018 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ...

Viac