Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom, že obedy sa dňa 5.9.2016 (pondelok) vydávajú v ŠJ v čase od 10,30 hod.  do 12,00 hod. Od utorku 6.9.2016 sú časy výdaja obeda také, ako minulý školský rok.

Viac

Naši absolventi

Posledné dni v škole boli pre našich žiakov – murárov veľkou zaberačkou. Čakali ich v dňoch 20. – 23. júna 2016 záverečné skúšky (písomné, praktické a ústne), kde mohli preukázať získané vedomosti a zručnosti  vo svojom študovanom...

Viac

Riaditeľské voľno – 28.6.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 28.6.2016 bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

Ocenení žiaci

Dňa 15. 6. 2016 boli naši žiaci ocenení za aktívnu spoluprácu so spoločnosťou Agentúra Tympany, s. r. o. Žiaci sa zapojili do prípravy návrhov študentského trička.

Viac