Piaristická základná škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom, že obedy sa dňa 5.9.2016 (pondelok) vydávajú v ŠJ v čase od 10,30 hod.  do 12,00 hod. Od utorku 6.9.2016 sú časy výdaja obeda také, ako minulý školský rok.

Viac

Cudzie jazyky

CLIL 2 Na 1. stupni ZŠ máme už deviaty rok rozšírený anglický program. Využívame metódu CLIL, ktorá integruje angličtinu aj do iných predmetov (Prvouka, Matematika, Prírodoveda a Výtvarná výchova) a pomáha našim žiakom.     Metóda CLIL...

Viac

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Anežka Kútiková Učebňa školského špeciálneho pedagóga: 2. poschodie číslo dverí 85  Kancelária odborného poradenstva: 1. poschodie číslo dverí 52  Kontakt: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk                  +421 46 54...

Viac