• Rád zbožných škôl

    "Poslaním našej rehole bude teda učiť deti od základov správne čítať, písať, počítať, učiť ich latinčinu ale predovšetkým ich naučiť nábožnosti a kresťanskej náuke. Nakoľko to bude možné, budeme im to podávať čo najľahšou formou." Viac
  • 1

Projekt obnovy fasády

Projekt obnovy severnej fasády Kolégia piaristov v Prievidzi bol financovaný z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 10.000,- €
Za podporu ďakujeme!

Úvod

Jozef Kalazanský

Sv. Jozef Kalazanský sa narodil v Peralte de la Sal (v Španielsku) v roku 1557. 
Po ukončení univerzitného štúdia bol v roku 1583 vysvätený za kňaza; bol správcom farnosti a sekretárom biskupa. V roku 1592 odišiel do Ríma s úmyslom získať vyššiu cirkevnú hodnosť. Tam sa však stretol s chudobnými deťmi, ktorým potom venoval zvyšok svojho života. 
Zomrel v Ríme 25. augusta 1648.

The best bookmaker in the UK William Hill - whbonus.webs.com William Hill
Bokmakers www.artbetting.net website.
Get free Wordpress Templates - Wordpress - BIGTheme.net