Informácie pre záujemcov o štúdium na jednotlivých organizačných zložkách Piaristickej spojenej školy:

Absolventi Piaristickej spojenej školy v Prievidzi: