V školskom roku 2016/2017 otvárame odbor GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

V školskom roku 2016/2017 otvárame odbor GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29.2.2016 sa našej škole povolilo otvoriť jednu triedu študijného odboru grafik digitálnych médií.