Rodičovské združenie štvrtok 19. 4. 2018

Rodičovské združenie štvrtok 19. 4. 2018

Pozývame rodičov na rodičovské združenie dňa 19. 4. 2018 s týmto programom:

15,30 – stretnutie rodičovskej rady v klube

16,00 – triedne schôdzky

17,00 – stretnutie rodičovskej rady v klube – spätná väzba z triednych schôdzok, riešenie podnetov

Tešíme sa na stretnutie.