Krúžky

Krúžky

Angličtina

S výučbou angličtiny sme začali od októbra 2013 so skupinkou detí od 2,5 do 6 rokov. Angličtina prebieha v popoludňajších hodinách jedenkrát týždenne, čo je veľmi vhodné, pretože deti si častým opakovaním osvojené vedomosti (slovíčka, frázy, básničky, pesničky…) lepšie zapamätajú.

Používame materiály Cookie and  friends, ktoré sú založené na príbehu troch kamarátov Cookie, Lulu a Danzel. Deti tieto materiály zbožňujú, keďže sú plné farebných obrázkov, príbehov na počúvanie, pohybových aktivít, pesičiek, básničiek a rôznych iných aktivít, prostredníctvom ktorých sa deti  ľahko oboznámia s cudzím jazykom.

Každé dieťa má svoju učebnicu v ktorej je tiež množstvo podnetných úloh, doplňovačiek a taktiež nálepiek, prostredníctvom ktorých sú deti odmeňované za svoju aktivitu. Každá výučbová jednotka začína aj končí piesňou, ktorú majú deti veľmi radi, s ktorou sa privítajú a na konci rozlúčia s Cookiem. Cookie je kocúr – maňuška, ktorá deti oboznamuje s novým jazykom – angličtinou. Využívame taktiež aj CD, flash karty, plagáty a rôzne iné materiály, ktoré podnecujú zvedavosť a aktivitu detičiek.

 

Výtvarná