fbpx

Krúžky

Angličtina

S výučbou angličtiny sme začali od októbra 2013 so skupinkou detí od 2,5 do 6 rokov. Angličtina prebieha v popoludňajších hodinách jedenkrát týždenne.

Používame materiály Cookie and friends, ktoré sú založené na príbehu troch kamarátov Cookie, Lulu a Danzel. Deti tieto materiály zbožňujú, keďže sú plné farebných obrázkov, príbehov na počúvanie, pohybových aktivít, pesničiek, básničiek a rôznych iných aktivít, prostredníctvom ktorých sa deti ľahko oboznámia s cudzím jazykom. Každé dieťa má svoju učebnicu v ktorej je tiež množstvo podnetných úloh, doplňovačiek a taktiež nálepiek, prostredníctvom ktorých sú deti odmeňované za svoju aktivitu. Každá výučbová jednotka začína aj končí piesňou, ktorú majú deti veľmi radi, s ktorou sa privítajú a na konci rozlúčia s Cookiem. Cookie je kocúr – maňuška, ktorá deti oboznamuje s novým jazykom – angličtinou. Využívame taktiež aj CD, flash karty, plagáty a rôzne iné materiály, ktoré podnecujú zvedavosť a aktivitu detičiek.