Zoznam neklasifikovaných predmetov v 2.polroku školského roku 2019/2020 – aktualizácia