fbpx

Hľadáme špeciálneho pedagóga

Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – školského špeciálneho pedagóga.

Miesto výkonu práce: Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.

Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.

  • Vysoká škola II. Stupňa v skupine odborov Pedagogické vedy

  • Vysoká škola II. stupňa , v odbore zameranom na špeciálnu pedagogiku.

Všeobecné požiadavky:

  • kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi

  • občianska a morálna bezúhonnosť

  • ovládanie štátneho jazyka

  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

  • počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty – Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Informácie o plate:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Možný nástup 23.8.2021

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 15.6.2021 na adresu:

e-mail: skola@piaristi-pd.sk

Mgr. Ambróz Jamriško

Telefónny kontakt: 046/5424949

Piaristická spojená škola F. Hanáka

A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 18.6.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.