Aktuálne témy

Veľké deti menším deťom

Máte radi deti? Verím, že všetci sa zhodneme na rovnakej odpovedi, že máme radi deti. Ale ako možno deti naučiť mať radosť z iných detí? Ako v deťoch budovať vedomie spolupatričnosti s inými deťmi, vedomie vďačnosti za dar detí medzi nami? Veľmi...

Viac

Závislosť na internete a sociálnych sieťach

Predstavuje silný a moderný fenomén. Predovšetkým rýchly rozmach sociálnych sietí a chatových služieb prinieslo veľké riziká v súvislosti so vznikom a rozvojom virtuálnych závislostí. Potenciál sociálnych sietí je v tomto smere prakticky...

Viac

Prieskumná strieborná expedícia DofE

Študenti 3.G a septimy sa po úspešnom minuloročnom zvládnutí bronzovej úrovne rozhodli zabojovať aj o strieborné pásmo. V dňoch 22.5 – 24.5 absolvovali cvičnú výskumnú expedíciu v Liptovskom Jáne. Aj napriek extrémne nepríjemnému počasiu a...

Viac

„Dofáci“ opäť putovali za zážitkami

Aj tento školský rok sa našlo 19 nadšencov, ktorí sa zapojili do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) , ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál...

Viac

Spolupráca s odborníkmi

Žiaci druhého a tretieho ročníka sa na hodinách Prvouky a Prírodovedy učia o rôznych živočíšnych spoločenstvách. O včelách im prišiel porozprávať včelár pán Fojtík. Deťom názorne vysvetlil spôsob života včiel v úli. Pán včelár so sebou taktiež...

Viac

Otcovia z tímu Gól za život opäť v akcii

V stredu 22. 5. 2019 sme hrali u piaristov opäť veľké finále, tentokrát vo florbale. V záverečných zápasoch si v nižšej kategórii žiaci kvarty vybojovali 3. miesto, vo vyššej kategórii skončili tretí študenti zo 4.G. Finálové zápasy hrali žiaci...

Viac