fbpx

Piatačky recitujú veľmi rady

Piatačky recitujú veľmi rady

2. februára 2024 sme na 2. stupni ZŠ zrealizovali v priestore našej školskej knižnice školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa s veľkým záujmom zapojili piatačky a ukázali, že talent im nechýba. Všetkým dievčatám, ktoré...

Viac

Iuvenes Translatores 2024

Iuvenes Translatores 2024

Máme ocenenú žiačku v Iuvenes Translatores 2024! Spomedzi všetkých odovzdaných prekladov Natália Korineková (sexta) napísala najlepší preklad z angličtiny do slovenčiny. Čaká ju slávnostné oceňovanie na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku v...

Viac

…A SLOVO BOLO U BOHA

…A SLOVO BOLO U BOHA

Koncom januára sa v Trenčíne konalo krajské kolo recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha. Poslaním súťaže je vytvárať a prehlbovať záujem o hodnotnú literatúru a kultivovať vzťah k rodnej reči. Hodnoty piaristického sveta v kategórii próza...

Viac

Prievidza, toto je moje mesto

Prievidza, toto je moje mesto

Výtvarná súťaž „Prievidza, toto je moje mesto“ – pod týmto názvom vyhlásilo CVČ výtvarnú súťaž pri príležitosti 910. výročia vystavenia Zoborskej listiny. Do súťaže sa zapojili tretiaci a štvrtáci z našej ZŠ a tu sú výsledky: 1...

Viac

Z piatakov raz budú možno včelári

Z piatakov raz budú možno včelári

V deň polročného vysvedčenia sme hodinu dejepisu s deťmi z 5. A využili na návštevu Hornonitrianskeho múzea. Privítali nás veľmi srdečne – sme prvou školou, ktorá zavítala do múzea v tomto roku. Pán Vingárik, ktorý nás sprevádzal, deťom najprv...

Viac

Karneval v škôlke

Karneval v škôlke

Konečne v našej materskej škole nastalo fašiangové obdobie a k tomu neodmysliteľne patrí karneval. Je to miesto plné masiek, hudby a zábavy, a preto do našich tried neprišli v tento deň deti, ale princezné, piráti, hasiči, policajti a veľa...

Viac

Sokoliari

Sokoliari

Do našej materskej školy zavítali sokoliari a predstavili deťom zo žabkovej, včielkovej a lienkovej triedy pár dravcov. Z prehliadky boli deti nadšené a dozvedeli sa veľa nových zaujímavosti nielen o vtákoch, ale aj o iných zvieratách. Deti mali...

Viac