fbpx

Romulov príbeh

Romulov príbeh

V rámci hodín literatúry dostali piataci za úlohu zdramatizovať krátky prozaický text od Bruna Ferrera Romulov príbeh. Časť z nich pod vedením Jakuba Vážana sa rozhodla nenechať tento svoj „scenár“ len v písomnej podobe, ale najskôr...

Viac

Treasure Hunt – Hľadanie pokladu

Treasure Hunt – Hľadanie pokladu

Minulý týždeň v pondelok sme v našej škole privítali žiakov druhého stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia. Po tak dlhej a náročnej dobe dištančného vzdelávania si všetci uvedomujeme, že deti teraz potrebujú niečo úplne iné ako doháňanie zameškaného...

Viac

Autorka TRIP-u na hodine literatúry

Autorka TRIP-u na hodine literatúry

Žiaci 5.B na našej ZŠ počas online vzdelávania nezaháľali a v prvom polroku sa im podarilo prečítať spoločne knihu, ktorú dostali ako dar od nemenovaných rodičov jedného zo žiakov. Je pekné, že týmto rodičom stále záleží na tom, aby deti spoločne...

Viac

Deti súťažili

Deti súťažili

Len čo konečne nesmelé slniečko zohrialo náš školský dvor, deti z družiny si zmerali sily v piartrojboji. Športové disciplíny zamerané na rozvoj rôznych pohybových zručností preverili ich vytrvalosť a súťaživosť. O ich zápale a šikovnosti svedčí...

Viac

Marec – mesiac knihy

„Myslím, že knihy, ktoré čítame, keď sme mladí, v nás ostanú žiť navždy.“ ( J.K.Rowling) V mesiaci marec sme sa v školskom klube rozhodli viac venovať čítaniu zaujímavých kníh. Každé oddelenie navštívilo našu školskú knižnicu, kde si deti...

Viac

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

11. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré prebehlo online formou. Našu základnú školu reprezentoval Branislav Mazánik (VIII. A). Vo svojej kategórii bol úspešným riešiteľom a obsadil veľmi pekné 4. miesto. Od postupu do...

Viac