fbpx

Kritéria prijatia pre školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 otvoríme jedno oddelenie s celodennou prevádzkou s počtom detí 21 a jedno oddelenie s poldennou prevádzkou s počtom detí 8. Viac …