fbpx

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

Adresa: Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
IČO: 35662867
DIČ: 2021164211
Telefón: +42146 54 24 949 , +42146 54 24 997

Riaditeľ

Riaditeľ: Mgr. Ambróz Jamriško
Telefón: 0918 496 511
E-mail: skola@piaristi-pd.sk

Technicko-ekonomické činnosti:

Mgr. Jana Kureková
E-mail: jana.kurekova@piaristi-pd.sk
Telefón: 0915 464 253

Zriaďovateľ

Rehoľa piaristov na Slovensku
www.piaristi.sk

Zástupcovia riaditeľa školy:

Materská škola: Bc. Anna Kotianová
E-mail: anna.kotianova@piaristi-pd.sk
Telefón: 0914 120 392

Základná škola: Mgr. Alica Verešová
E-mail: alica.veresova@piaristi-pd.sk

Gymnázium: Mgr. Zuzana Korineková
E-mail: zuzana.korinekova@piaristi-pd.sk
Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám

Stredná odborná škola: Mgr. Eva Slobodová
E-mail: eva.slobodova@piaristi-pd.sk

Inkluzívny tím

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Juliana Grolmusová
E-mail: juliana.grolmusova@piaristi-pd.sk

Mgr. Ivana Vicanová
E-mail: ivana.vicanova@piaristi-pd.sk

Školský psychológ

Mgr. Katarína Janková (pondelok – piatok, katarina.jankova@piaristi-pd.sk)

Sociálny pedagóg

Mgr. Eva Trepáčová (eva.trepacova@piaristi-pd.sk)

 

Napíšte nám