Kontakt

  • Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
  • +421 (46) 542 4949
  • skola@piaristi-pd.sk
  • Facebook školy

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

Adresa: Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
IČO: 35662867
DIČ: 2021164211
Telefón: +42146 54 24 949

Riaditeľka

Riaditeľka: RNDr. Viera Beňová
Telefón: 0918 496 511
E-mail: skola@piaristi-pd.sk

Zástupcovia riaditeľky školy:

Materská škola: Mgr. Michaela Čičmancová
E-mail: michaela.cicmancova@piaristi-pd.sk
Telefón: 0914 120 392

Základná škola: Mgr. Alica Verešová
E-mail: alica.veresova@piaristi-pd.sk

Gymnázium: Mgr. Ambróz Jamriško
E-mail: ambroz.jamrisko@piaristi-pd.sk
Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám

Stredná odborná škola: Mgr. Eva Slobodová
E-mail: eva.slobodova@piaristi-pd.sk

Technicko-ekonomické činnosti:

Mgr. Jana Kureková
E-mail: jana.kurekova@piaristi-pd.sk

Špeciálny pedagóg

Mgr. Anežka Kútiková
E-mail: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk

Zriaďovateľ

Rehoľa piaristov na Slovensku
www.piaristi.sk

Napíšte nám