Kontakt

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

Adresa: Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
IČO: 35662867
DIČ: 2021164211
Telefón: +42146 54 24 949

Riaditeľ

Riaditeľ: Mgr. Ambróz Jamriško
Telefón: 0918 496 511
E-mail: skola@piaristi-pd.sk

Technicko-ekonomické činnosti:

Mgr. Jana Kureková
E-mail: jana.kurekova@piaristi-pd.sk

Zriaďovateľ

Rehoľa piaristov na Slovensku
www.piaristi.sk

Zástupcovia riaditeľa školy:

Materská škola: Bc. Anna Kotianová
E-mail: anna.kotianova@piaristi-pd.sk
Telefón: 0914 120 392

Základná škola: Mgr. Alica Verešová
E-mail: alica.veresova@piaristi-pd.sk

Gymnázium: Mgr. Zuzana Korineková
E-mail: zuzana.korinekova@piaristi-pd.sk
Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám

Stredná odborná škola: Mgr. Eva Slobodová
E-mail: eva.slobodova@piaristi-pd.sk

Inkluzívny tím

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Romana Kechanová (konzultácie utorok 14.00 – 15.30) romana.kechanova@piaristi-pd.sk

Mgr. Terézia Grešnerová
E-mail: terezia.gresnerova@piaristi-pd.sk

Mgr. Beáta Jamrišková
E-mail: beata.jamriskova@piaristi-pd.sk

Školský psychológ

PhDr. Marta Dudžíková (pondelok, utorok)
Mgr. Katarína Janková (pondelok – piatok)

  • Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
  • +421 (46) 542 4949
  • skola@piaristi-pd.sk
  • Facebook školy

Napíšte nám