fbpx

Učme spôsobom, ktorý je zábavný

Učme spôsobom, ktorý je zábavný

Od 24.7. do 30. 7. 2022 som sa zúčastnila kurzu “Game Based Learning“ v prekrásnom historickom meste Split v štáte Chorvátsko. Cieľom kurzu bolo podnietiť účastníkov k zaujímavému učeniu prostredníctvom hier a inovatívnych metód. Absolvovaním...

Viac

Účelové cvičenie 1.G a kvinty

Účelové cvičenie 1.G a kvinty

Dnešné účelové cvičenie využili rôzne triedy rôzne – napríklad 1.G a kvinta zažili orientáciu v teréne a navigáciu pomocou GPS (aplikácia WhereYouGo), poznávanie pamiatok a histórie Prievidze, ďalej rozvíjanie vzťahov a spolupráce. (Mgr...

Viac

Viete, že k životu potrebujete soft skills?

Viete, že k životu potrebujete soft skills?

Záleží nám na tom, aby naši žiaci odchádzali zo školy nielen vybavení hard skills, vedomosťami a zručnosťami viazanými na profil absolventa, ale aj s mäkkými zručnosťami ako spolupráca, komunikácia, riešenie problémov, flexibilita, time manažment...

Viac

S Erasmom v Írsku

S Erasmom v Írsku

Prázdninovať sa dá aj na kurze Erasmus+. Kde? V Europass Teacher Academy v Dubline. Čo všetko taký kurz prinesie? Množstvo inšpirácie, zdrojov, zručností a aktivít: teším sa, keď ich zužitkujem na vyučovacích hodinách. Stretnutie s literatúrou...

Viac

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Nový školský rok 2022/2023 začneme 5.9. 2022. ZŠ začína sv. omšou o 8:00 (poprosíme žiakov prísť včas), pokračuje triednickými hodinami. Gymnázium a SOŠ začína o 9:00 triednickými hodinami, pokračuje sv. omšou o 10:00. V tento deň nebude v...

Viac

Venček 2022

Venček 2022

Úspešný koniec prvej časti osemročného štúdia naši kvartáni oslávili aj ukážkou spoločenských tancov, ktoré sa naučili počas tanečného kurzu vedeného pánom Petrom Tužinským. Napriek počiatočnému odporu zo strany študentov bola akcia mimoriadne...

Viac