fbpx

Študentská kvapka krvi

Veľmi nás teší, že aj medzi našimi študentami maturitných ročníkov sa našli dobrovoľníci, ktorí prekonali strach a rozhodli sa prvýkrát darovať krv. Prajeme im veľa zdravia a odvahy, aby sa z nich časom stali hrdí nositelia Janského plakety. Mgr...

Viac

Erasmus Days

V dňoch 10. – 12. októbra 2019  prebiehala celosvetová  kampaň Erasmus Days, ktorá vyzdvihuje prínos Erasmus +. Piaristická spojená škola F. Hanáka úspešne realizuje projekt v rámci Erasmus + „Europa, was verbindet uns?“ Tento rok sme aj my...

Viac

PRIEVIDZA E-GUIDE

      Dňa 11 . októbra 2019 uskutoční Piaristická spojená škola F. Hanáka praktickú prezentáciu „Mestskej ralley“,  ktorá je výstupom  projektu Erasmus + Europa, was verbindet uns?  Aktivita „Mestská ralley“  je inovatívna učebná...

Viac

Toulon 21.9. – 28. 9. 2019

Bah bon, ako vyskúšať všetky dopravné prostriedky za jeden týždeň? Stačí sa vybrať do Francúzska. Už len kým sme v sobotu prišli do Paríža, s kuframi sme prebrázdili letisko, autobusové, vlakové a metro stanice. A ako zistíte, že v Paríži ste na...

Viac

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Certifikáty...

Viac

Noc výskumníkov s našimi víťazmi

Koncom minulého školského roka sa 8 šikovných študentov kvinty zapojilo do celoslovenskej súťaže v tvorivom písaní – Štefánikova pohľadnica. Ich úlohou bolo naštudovať si základné informácie o vedeckých pobytoch M. R. Štefánika a v jeho...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 30. 9. (pondelok) – 4. 10. 2019 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Výstava húb v priestoroch našej školy

Teplé septembrové počasie vyhnalo do prírody nielen pána učiteľa Mareka Šimurku, ale aj niektorých študentov sexty a II.G. Z ich hubárskych úlovkov vznikla zaujímavá výstava „Poznáte naše huby?“, ktorá poslúžila na študijné účely študentov...

Viac