Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

PALACINKA PRE PORTORIKO

Pri príležitosti  francúzskeho týždňa chutí  sme v pondelok  9. 10. 2017 zorganizovali na našej škole akciu pod názvom “Palacinka pre Portoriko “. Týždeň chutí (La Semaine du Goût) je medzinárodné podujatie, ktoré sa tradične organizuje v mesiaci...

Viac

Erasmus + II 2017 – 2019

Spolupráca a komunikácia učiteľov i žiakov, zdieľanie materiálov prebieha na platforme eTwinning. Pohľad na niektoré výsledky tvorivej aktivity účastníkov projektov sú prístupné aj pre verejnosť na stránke...

Viac

Týždeň s angličtinou

V týždni od 25.9. do 29.9.2017 v našej škole pôsobili lektori anglického jazyka v triedach kvinta, 1.G a 1.F. Žiaci sa striedali v 3-hodinových blokoch. Lektori Mike (USA) a Ben (Veľká Británia) venovali pozornosť reáliám – tj. informovali...

Viac

Deň s mládežou ,,mladí pre Prievidzu”

Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto zaujímavej akcie, ktorá sa konala už ôsmy-krát na námestí v Prievidzi. Okrem pekného a útulného stánku, kde sme mali tento rok aj ,, chilli-out zónu”, sme ponúkali záujemcom o štúdium na našej škole...

Viac

BIELA  PASTELKA

BIELA  PASTELKA  – POMÁHALI  SME V piatok  22.septembra sme sa zapojili do akcie Biela pastelka. Je to verejná zbierka, ktorú organizuje Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska.  Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim...

Viac