fbpx

Akadémia veľkých diel

Piaristická Spojená Škola ponúka pre študentov vyššieho gymnázia a strednej odbornej školy program Akadémia veľkých diel. Jedná sa o voľnočasový program pre stredoškolákov na Slovensku zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s...

Viac

Dôležitý oznam

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste zvážili nástup Vášho dieťaťa do školy počas prvého týždňa, ak ste v predchádzajúcich dňoch pricestovali zo zahraničia. Vaše dieťa bude ospravedlnené do 7. 9. 2020. Prosíme, aby ste túto skutočnosť nahlásili...

Viac

Milí žiaci, študenti,

prajeme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2020/2021. Stretneme sa 2.9.2020 o 8.00 vo vašich triedach, o 9.00 bude slávnostná sv. omša.

Viac

CESTOVANIE PO SLOVENSKU – ALE KAM?

Poradia vám žiaci kvarty A a kvarty B! Koronavírus nás usadil doma a mnohí tí, ktorí radi cestovali do zahraničia, pomýšľajú na letnú dovolenku na Slovensku. Uvedomujeme si aké krásy prírody a poklady kultúry máme aj u nás? Žiaci kvarty na...

Viac

Environmentálne práce žiakov tercie

Žiaci triedy tercia počas dištančného vzdelávania v rámci hodín biológie pracovali na rozmanitých témach zameraných na životné prostredie – environmentálnych témach. Ktosi by povedal „ekologických“, ale to nie je dostatočne široký pojem na to...

Viac