fbpx

Prijímacie konanie

4-ročné gymnázium

  • počet prijímaných žiakov: 22
  • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 4-ročné štúdium (február 2021)

Informácie k prijímacím skúškam GYM4

 

8-ročné gymnázium

  • počet prijímaných žiakov: 25
  • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 8-ročné štúdium (február 2021)

Informácie k prijímacím skúškam GYM8

 

Harmonogram prijímacích skúšok 3. 5. a 10. 5. 2021 

 7:15 – 7:30 VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

Vpravo od hlavného vchodu (medzi bývalou pekárňou PPC) a predajňou Jelushka 

Ranný filter – meranie teploty (na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, viď link, nie je potrebný negatívny test) 

7:30 – 7:45 rozmiestnenie do učební podľa rozpisov na triedach a pokynov asistentov  

Prijímacia skúška z matematiky: 

8:00 – 8:05 administrácia  

8:05 – 8:50 test 

8:50 – 9:10 prestávka 

 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka 

9:10 – 9:15 administrácia 

9:15 – 10:00 test 

 

Po skončení žiak opúšťa budovu školy, o výsledku prijímacie konania bude informovaný emailom, cez edupage, prípadne telefonicky. 

Pravidlá vstupu do prevádzky podľa COVID-automatu