fbpx

Prijímacie konanie

Piaristické gymnázium F. Hanáka, ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka otvára v školskom roku 2022/23 študijné odbory:

7902 J                   štvorročné štúdium – 1 trieda / 22 žiakov

7902 J                   osemročné štúdium – 1 trieda / 24 žiakov

Harmonogram prijímacích skúšok 2. a 9. mája 2022

Informácie k PS – GYM8

Informácie k PS – GYM4

 

Kritériá prijatia:

GYM_8-ročné štúdium

GYM_4-ročné štúdium

 

Prečo podať prihlášku k nám?

Učíme efektívne prezenčne aj dištančne. V škole sa zamýšľame nad podstatou rozvoja mladých ľudí a ich prípravou pre život. Realizujeme Welcome aktivity pre prvákov, kurzy profesijnej orientácie, inovatívne formy rozvoja, koučing a mentoring, teambuildingové triedne aktivity pre žiakov, dobrovoľníctvo.

Spolupracujeme s LEAF akadémiou na programe  Premena školy zvnútra. Udržiavame živé vzťahy s piaristickými školami v Nitre a Trenčíne.

Keď sa spýtate našich absolventov, ako sa im u nás študovalo, najčastejšie slovo, ktoré z ich úst zaznie, bude pravdepodobne „rodina“.  Pridajte sa!