fbpx

Prijímacie konanie

V šk. roku 2024/2025 otvárame

  • 1 triedu 8-ročného gymnázia, počet žiakov 24
  • 1 triedu 4-ročného gymnázia, počet žiakov 20

Prijímacie skúšky 2. 5. a 6. 5. 2024 – Podrobné informácie:

Informácie k PS – GYM8         Informácie k PS – GYM4

 

Kritériá prijímania na 4-ročné gymnázium

Kritériá prijímania na 8-ročné gymnázium

Prečo podať prihlášku k nám?

Na 8-ročnom gymnáziu sme zaviedli Hejného metódu vyučovania matematiky, lebo sme presvedčení o tom, že je dôležité žiakov naučiť samostatne myslieť, objavovať riešenia, spolupracovať a argumentovať. Ako druhý cudzí jazyk ponúkame na výber francúzsky alebo nemecký jazyk.

Od prvého ročníka 4-ročného gymnázia ponúkame možnosť  zvoliť si svoje smerovanie k prírodovedným alebo spoločenskovedným predmetom a objavovať svoje silné stránky. Ako druhý cudzí jazyk si pri zápise vyberiete francúzsky, nemecký alebo španielsky jazyk.

Máme novú, modernú telocvičňu, vybavené učebne biológie, fyziky a chémie, laboratórium, poskytujeme zdarma učebnice cudzích jazykov. Máme interaktívne tabule alebo projektory v každej triede.

V škole sa zamýšľame nad podstatou rozvoja mladých ľudí a ich prípravou pre život. Realizujeme Welcome aktivity pre prvákov, kurzy sebapoznania a teambuildingové triedne aktivity pre žiakov. Rozvíjame vzťah žiakov k dobrovoľníctvu a podporujeme ich duchovný rast.

Udržiavame živé vzťahy s piaristickými školami v Nitre a Trenčíne a vďaka prebiehajúcemu projektu Erasmus+ realizujeme výmenné pobyty s partnerskými školami v Česku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Španielsku a vysielame učiteľov na pozorovacie stáže alebo kurzy.

Keď sa spýtate našich absolventov, ako sa im u nás študovalo, najčastejšie slovo, ktoré z ich úst zaznie, bude pravdepodobne „rodina“ alebo „tu nie som iba číslo“. Pridajte sa! Aj vy môžete patriť do veľkej piaristickej rodiny.

Tešíme sa na Vás na dni otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo štvrtok 15. 2. 2024. Sledujte nás na FaceBooku alebo Instagrame.