fbpx

Prijímacie konanie

Piaristické gymnázium ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka otvára v školskom roku 2023/24 študijné odbory:

7902 J                   štvorročné štúdium – 1 trieda / 20 žiakov

7902 J                   osemročné štúdium – 1 trieda / 24 žiakov

Kritériá prijatia:

GYM_4-ročné

GYM_8-ročné

Prečo podať prihlášku k nám?

V škole sa zamýšľame nad podstatou rozvoja mladých ľudí a ich prípravou pre život. Realizujeme Welcome aktivity pre prvákov, kurzy profesijnej orientácie, inovatívne formy rozvoja, koučing a mentoring, teambuildingové triedne aktivity pre žiakov, dobrovoľníctvo.

Spolupracujeme s LEAF akadémiou na programe  Premena školy zvnútra. Udržiavame živé vzťahy s piaristickými školami v Nitre a Trenčíne.

Keď sa spýtate našich absolventov, ako sa im u nás študovalo, najčastejšie slovo, ktoré z ich úst zaznie, bude pravdepodobne „rodina“.  Pridajte sa!