fbpx

Prijímacie konanie

4-ročné gymnázium

  • počet prijímaných žiakov: 22
  • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 4-ročné štúdium (február 2021)

Informácie k prijímacím skúškam GYM4

 

8-ročné gymnázium

  • počet prijímaných žiakov: 25
  • prijímacie skúšky zo SJL a MAT

Kritériá prijímacieho konania – 8-ročné štúdium (február 2021)

Informácie k prijímacím skúškam GYM8

O výsledku prijímacie konania bude uchádzač informovaný emailom, cez edupage, prípadne telefonicky. Oficiálne rozhodnutie dostane poštou.