fbpx

Maturantom

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018.

Termíny konania maturitných skúšok
12.3.2024 EČ a PFIČ MS slovenský jazyk a literatúra
13.3.2024 EČ a PFIČ MS anglický/ nemecký jazyk

Praktická časť odbornej zložky:

16. 4. 2024- odb.: multimédia, učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo      

17. 4. 2024- odb.: multimédiá, pedagogický  asistent

Forma PČOZ: odbor multimédiá- praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
            odbory pedagogický asistent a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo- obhajoba vlastného projektu
Interná časť MS : 27. 5. -31. 5. 2024

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?