fbpx

Maturantom

Termínovník pre maturantov:
Známky uzatvorené do 7. 5. 2021
Vyučovanie pre posledné ročníky sa končí 14. 5. 2021

Riaditeľské voľno:
3.5. + 5.5. + 10.-12.5.2021 (ostatné dni sa učí)
13. 5. 2021 odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy

10. 5. 2021 klasifikačná porada
12. 5. 2021 zverejnené známky na maturitnom vysvedčení – žiak obratom potvrdí, či súhlasí alebo nie, ak nie, požiada do 21. 5. 2021 o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
14. 5. 2021 rozlúčka + tablo
31. 5. ústna maturitná skúška pre tých, ktorí o ňu požiadali

4. 6. odovzdávanie vysvedčení za 4. ročník a maturitných vysvedčení

_______________________________________________________

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018 nájdete tu: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

Zloženie maturitných predmetov

Voliteľné predmety

Podrobnosti hodnotenia maturitnej skúšky

Maturita 2021: zmena

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium:

Načítanie známok z EduPage do elektronickej prihlášky
Vzor na vyplnenie prihlášky
Pokyny na vyplnenie prihlášky


 

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?