fbpx

Príbeh o mladých (nielen) pre mladých

Príbeh o mladých (nielen) pre mladých

Mama, išla som von na párty. Spomenula som si, čo si mi povedala. Požiadala si ma, aby som nepila alkohol, mami. Tak som si radšej dala Sprite. Cítila som sa hrdá na seba. Vybrala som si zdravšiu vec a tvoja rada bola správna. A keď sa párty...

Viac

Kázeň z Kalazanského fóra

Kázeň z Kalazanského fóra

Som veľmi vďačný pátrovi provinciálovi Jurajovi, že ma pozval na túto pre provinciu veľmi výnimočnú udalosť, práve v tom najvýnimočnejšom momente, akým je Eucharistia. Taktiež Matúšovi za jeho kalazanskú trpezlivosť. Ako každý rok, aj teraz...

Viac