fbpx

Školský špeciálny pedagóg

Milí rodičia a žiaci, kolegovia,

aktuálny školský rok 2020/2021 Vám budú k dispozícii dvaja špeciálni pedagógovia:

pre MŠ a 1. stupeň ZŠ – Mgr. Beáta Jamrišková, beata.jamriskova@piaristi-pd.sk

pre 2. stupeň ZŠ – Mgr. Terézia Grešnerová, terezia.gresnerova@piaristi-pd.sk

 

Kontaktovať nás môžete cez e-mail, Edupage a osobne počas konzultačných hodín v kancelárii odborného poradenstva (1. poschodie č. dv. 52).

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

Hlavné úlohy pre prácu v materskej škole

vo vzťahu k deťom

 • rozvíjanie čiastkových funkcií  potrebných pre vstup do 1. ročníka /u predškolákov/
 • individuálna práca so začlenenými deťmi, ktoré postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • skríning a preventívne programy

vo vzťahu k rodičom 

 • individuálne konzultácie, poradenstvo
 • tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

vo vzťahu k pedagógom 

 • konzultácie
 • pozorovanie a predbežná diagnostika detí
 • tvorba a kontrola individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /tvorených podľa záverov odborných vyšetrení/
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami a inými odborníkmi
 • možnosť zapožičania odbornej literatúry a časopisov

Školská zrelosť

BUDETE  MAŤ  PRVÁKA? 

Vážení rodičia, Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy.

Fyzickú /telesnú/ zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.

Psychickú /duševnú/ zrelosť posudzujú bezplatne psychológovia pedagogicko-psychologických poradní.

Základné informácie o tom, čo by 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov:

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
 • nezajakáva sa pri reči
 • nepomočuje sa

Čo by mal budúci prvák vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby
 • spočítať predmety do „päť“
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach /vedieť povedať prvé písmeno slova/
 • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

Odporúčame

Ako na to: disciplína detí
http://www.eduworld.sk/sk/co-sposobuje-nedisciplinovanost-deti!aid=349