fbpx

Štvrtáci sa v príbehoch nestratia

Štvrtáci sa v príbehoch nestratia

Keďže marec je mesiacom knihy, vybrali sme sa 15. 3. 2023 v rámci ŠKD s deťmi zo 4. A triedy do Hornonitrianskej knižnice. Z ponuky knižnice nás zaujalo podujatie Ako sa nestratiť v príbehoch. Pani knihovníčka predstavila deťom formou...

Viac

Metóda CLIL

Metóda CLIL

Metódu CLIL využívame vo vyučovaní prírodovedy v treťom a štvrtom ročníku ZŠ. Niektoré vedomosti žiaci získavajú v slovenskom jazyku a iné v anglickom jazyku. V tomto období sme preberali učivo o ľudskom tele. Žiaci sa postupne učili jednotlivé...

Viac

Štvrtáci na výstave Hodvábne nebo

Štvrtáci na výstave Hodvábne nebo

Dňa 21. 2. 2023 sme navštívili s deťmi zo 4. A a 4. B v rámci ŠKD Galériu Imricha Vysočana v Meštianskom dome na námestí v Prievidzi. Prezreli sme si výstavu detských výtvarných prác s názvom Hodvábne nebo. Umelecké dielka maľované na hodvábe nás...

Viac

Štvrtácke fašiangy

Štvrtácke fašiangy

Fašánek sa kráti, už sa nenavráti, staré baby plačú, že sa nevyskáču… Žiaci 4.B ale plakať nemusia, oni si fašiangy užili naplno. Veď posúďte: (Mgr. Eva Kohútová)

Viac

Opice z našej police

Opice z našej police

Pri príležitosti stého narodenia Kristy Bendovej sa štvrtáci zapojili do zimnej výtvarnej súťaže VEĽKÉ SŤAHOVANIE OPÍC Z POLICE DO BIBIANY. Z 13 ocenených prác „uchmatli“ 4 ceny – Hanka, Janko, Adamko a Gabko (chýba na foto)...

Viac

Kokosy na snehu

Kokosy na snehu

V pondelok 23. januára sa začalo dobrodružstvo nás – žiakov 7.A a sekundy. Netrpezlivo sme vyčkávali na odchod rodičov, ktorí nás vyprevádzali a na príchod našich pánov učiteľov a učiteliek v zložení: p. uč. Orlík, Fungáč a p. uč. Píšová a M...

Viac