fbpx

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti! V tomto týždni sa nám podarilo úspešne zahájiť akciu „Oblečme si milosrdenstvo“, v ktorej sme pozvaní vyjadriť svojím oblečením vzťah k 3 hodnotám v živote človeka – VĎAČNOSŤ, PROSBA, ODPUSTENIE. ...

Viac

Korčuliarska sezóna sa začala

Keďže konečne zima ukázala svoju silu a priniesla ochladenie, deti z našej školy v rámci telesnej výchovy pravidelne vymieňajú priestory telocvične za klzisko na námestí. Veď zdravý pohyb na čerstvom vzduchu počas vyučovania je príjemná zmena...

Viac

Praktické vyučovanie vlastivedy

Učivo vlastivedy sa snažíme so žiakmi učiť prakticky. Nielen memorovať z učebnice, ale aj zažiť, vidieť, prakticky vyskúšať. Pri vyučovaní učiva o tieňoch a o svetových stranách sme veľa času trávili vonku – na školskom dvore a tiež na...

Viac

Návšteva Zvonárike domu v Lazanoch

Žiaci 3. ročníka našej základnej školy mali možnosť v utorok 12.decembra navštíviť Zvonárike dom v Lazanoch. Tento dom dýcha históriou. Nachádzajú sa v ňom rôzne staré veci, ktoré pochádzajú od obyvateľov Lazian a tiež z blízkeho okolia tejto...

Viac

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v dvoch kategóriách – v kategórii C (9. ročník) a v kategórii E (7. ročník). Z deviatakov sa do súťaže zapojili dvaja žiaci (už skúsení a úspešní olympionici) Jakub Struhačka a Andrej...

Viac

Kongres historických osobností Slovenska

V piatok, 9. novembra, sa v triede 4.A stretli známe historické osobnosti Slovenska. Žiakov totiž mimoriadne zaujal tematický celok v učive vlastivedy – Minulosť a súčasnosť Slovenska. Počas jesenných prázdnin si každý pripravil projekt o jednej...

Viac