fbpx

Žiaci 3. A triedy veľmi radi navštevujú našu školskú knižnicu

Okrem zapožičania knižiek si môžu v útulnom prostredí oddýchnuť a pokojne zrelaxovať aj počas vyučovania. Tak to bolo, keď na hodine čítania zamenili triedu za knižnicu. Porozprávali všetko, čo vedia o ľudových rozprávkach, čítali si i prezerali knižky Pavla Dobšinského. Najväčší zážitok mali z počúvania rozprávky na platni z gramofónu – ako kedysi. Odchádzali príjemne naladení na ďalšiu hodinu.

Mgr. R. Sladkayová