Aktuálne1

Návšteva ôsmakov na mestskom úrade

Deti z 8.A absolvovali v stredu 13. 11. 2019 návštevu na tunajšom Mestskom úrade, kde ich privítala primátorka mesta. Najskôr žiaci prešli spolu s referentkou priestory úradu, kde im bola prezentovaná história a súčasnosť mesta. Následne sa...

Viac

Jesenné listobranie

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa dňa 24.10 a 25.10. 2019 zapojili do Jesenného listobrania. Celkovo vás bolo 6 učiteľov a 50 žiakov ! Pridali sa aj škôlkári, ktorí tak rýchlo a nadšene pracovali , že som ich nestihla porátať🙂...

Viac

Duchovná obnova: sekunda / kvinta

V dňoch 21. 10. popoludní a 22. 10. októbra dopoludnia vytvorili žiaci kvinty a sekundy úžasnú atmosféru duchovnej obnovy. Kvinta ako organizátor výborne zvládla prípravu programu plného hier, zábavy ale aj ponaučenia. Sekunda ako účastník sa...

Viac

Soft skills komunikačné schopnosti

Workshopy z oblasti Rozvoj mäkkých zručností sa uskutočnili pre študentov maturitných a predmaturitných ročníkov. Projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a...

Viac

Skaly, skaly samé skaly

V sobotu deti z turistického krúžku využili krásne jesenné počasie a vystúpili na dve skaly. Ako prvú v poradí zdolali Bralovu skalu nad Rematou s nádhernými výhľadmi. Po krátkom oddychu a doplnení síl sa úspešne popasovali aj s Hájskou skalou...

Viac

Nová šanca pomôcť závislým

Nezisková organizácia Spokojnosť opätovne otvorila v utorok v Prievidzi nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. Venovať sa bude rodinám, ktorých zasiahla závislosť ich rodinných príslušníkov. „Nejdeme sa zamerať iba na rodinu, ale na...

Viac