fbpx

Logopédia

Termíny logopédie v 2. polroku šk. roku 2020/21

Od 11. 1. 21 do 22. 2. 21 bola poskytovaná logopédia v online priestore.

8. marec

29. marec

19. apríl

12. máj – streda

31. máj

21. jún

Prosíme rodičov, ktorí sa so svojimi deťmi zapojili do logopédie ONLINE, aby si vytlačili a dolepili pracovné listy do zošita na logopédiu. Logopédia online bola oznámená viackrát prostredníctvom hromadnej sms-správy, ktorú sme zasielali rodičom podľa telefónnych kontaktov zverejnených v prihláškach detí na logopédiu. V prípade opakovaného prerušenia logopédie v MŠ budeme v logopédii online pokračovať, o čom Vás budeme informovať cez sms-správu.

V prípade potreby konzultácie alebo akýchkoľvek nejasností ohľadom logopédie kontaktujte logopéda prostredníctvom sms-správy (čím nerušíte proces logopédie s deťmi, logopéd sa Vám ozve, keď to bude možné) PaedDr. Bibiánu Novakovovú na t.č.: 0905 824380. Logopédia sa poskytuje deťom, ktoré majú vyplnenú prihlášku a nosia zošit na logopédiu.