Kolektív MŠ

Kolektív MŠ

  • Mgr. Michaela Čičmancová – zástupkyňa RŠ pre MŠ, učiteľka v II. triede
  • Bc. Anna Kotianová – Triedna uč. v II. triede, vedúca MZ
  • Mgr. Juliána Grolmusová – Triedna uč. v I. triede
  • Bc. Alexandra Andraši – učiteľka v I. triede
  • Gabriela Oškrobaná – pravádzkový zamestnanec