fbpx

Krúžky

Angličtina S výučbou angličtiny sme začali od októbra 2013 so skupinkou detí od 2,5 do 6 rokov. Angličtina prebieha v popoludňajších hodinách jedenkrát týždenne. Používame materiály Cookie and friends, ktoré sú založené na príbehu troch kamarátov...

Viac

Kolektív MŠ

Mgr. Michaela Čičmancová – triedna učiteľka v I. triede Bc. Anna Kotianová – zástupkyňa RŠ pre MŠ, učiteľka v II. triede Mgr. Juliána Grolmusová – Triedna uč. v II. triede, Bc. Alexandra Andraši – učiteľka v I. triede Gabriela Oškrobaná –...

Viac

Triedy

Veselé lienky -Trieda pre deti od 3 do 4 rokov, v súčasnosti ju navštevuje 13 detí   Usilovné žabky (+krátka charakteristika) -Trieda pre deti od 4 do 6 rokov, v súčasnosti ju navštevuje 22 detí, z toho je 14 detí predškolského veku

Viac

O nás

Charakteristika MŠ a jej zameranie Profil absolventa Čas prevádzky Školský poriadok Plán aktivít 2022- 2023 Prevencia obezity PMŠ Program adaptácie detí v materskej škole Školský vzdelávací program

Viac