fbpx

Inkluzívny tím

Milí rodičia a žiaci, kolegovia, aktuálny školský rok 2022/2023 Vám je k dispozícií inkluzívny tím, ktorý sa stará o to, aby žiakom išlo učenie ľahšie, rodičom poskytujeme poradenstvo a učiteľom podporu v edukácií. Venujeme sa prevencií, korekcií...

Viac

Dobre vidíme srdcom

Dobre vidíme srdcom

„Dobre vidíme srdcom“ je názov projektu, ktorý prebieha v aktuálnom školskom roku 2021/2022. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. V priebehu jeho realizácie chceme žiakom ukázať ich hodnotu bez ohľadu...

Viac

Spomínate si na Giving Tuesday?

Spomínate si na Giving Tuesday?

V poslednom mesiaci minulého roka (1. decembra) sa konal tzv. Giving Tuesday. Do tejto celosvetovej aktivity sme sa pridali aj my. Podporili sme nášho žiaka, ktorého rodinné prostredie bolo veľmi náročné. Navyše náš zriaďovateľ, rehoľa piaristov...

Viac

Nový nadačný fond

V týchto dňoch v spolupráci s Piaristickou nadáciou vznikol nadačný fond určený priamo na podporu ľudí z našej spojenej školy – teda na podporu žiakov, študentov aj zamestnancov. Túto informáciu zverejňujeme pri príležitosti tzv. Giving...

Viac