fbpx

Alumni klub

Alumni klub

ČO JE TO ALUMNI KLUB PSŠFH?

ALUMNI klub PSŠFH je klub absolventov Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi. Vo svete je bežným zvykom uchovávať väzby na pôvodné školské spoločenstvo prostredníctvom ALUMNI klubu spravovaného školou. Do nášho ALUMNI klubu prirodzeným spôsobom patria všetci absolventi školy za obdobie jej existencie.

PREČO ALUMNI KLUB NA NAŠEJ ŠKOLE?

Odchodom zo školy nastáva ochladzovanie alebo až pretrhnutie mnohých vzťahov. Medzi tým si absolventi našli životné uplatnenie a žijú svoj život v novom prostredí. My Vám ponúkame možnosť byť informovaný o dianí na našej škole, byť v kontakte s bývalými spolužiakmi a pedagógmi, vymieňať si skúsenosti, vzájomne sa inšpirovať. Zaujíma nás, kam ste sa v živote posunuli, ako sa Vám darí.

Ďalším dôvodom, ktorý podnietil vytvorenie ALUMNI klubu na našej škole je 30. výročie jej založenia, ktoré oslavujeme tento rok 2023.

AKÉ SÚ BENEFITY ČLENSTVA V ALUMNI KLUBE?

  • Členstvo je dobrovoľné a bezplatné
  • Členov budeme príležitostne informovať o dianí v škole prostredníctvom emailu
  • Možnosť sieťovania sa s absolventmi z našej i z iných piaristických škôl na Slovensku a Európe
  • Možnosť stretávania sa s bývalými spolužiakmi a pedagógmi na akciách organizovaných školou
  • Odovzdávanie si skúseností, pomoc medzi absolventmi navzájom v rôznych etapách života – štúdium na VŠ, práca, atď.
  • Odslúženie svätej omše na úmysly členov ALUMNI klubu

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

Na zaregistrovanie stačí vyplniť tento krátky formulár.

Tešíme sa na Vás!

KONTAKT

Mgr. Lucia Šimová Obžerová

koordinátorka ALUMNI klubu

lucia.simova@piaristi-pd.sk