fbpx

Triedy

  • Trieda Lienok – I. trieda 

Lienkovú triedu spravidla navštevujú deti vo veku 3-4 roky. Je určená pre 12 detí.

  • Trieda Včielok – II. trieda 

Triedu Včielok spravidla navštevujú deti vo veku 4-5 rokov. Je určená pre 23 detí.

  • Trieda Žabiek – III. trieda 

Žabkova trieda je spravidla určená pre deti v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, vo vek 5 – 6 rokov. Je určená pre 22 detí.