fbpx

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný poradca pre GYM a SOŠ: Mgr. Zuzana Boráková
konzultačné dni: ŠTVRTOK