fbpx

Štvrtáci sa v príbehoch nestratia

Štvrtáci sa v príbehoch nestratia

Keďže marec je mesiacom knihy, vybrali sme sa 15. 3. 2023 v rámci ŠKD s deťmi zo 4. A triedy do Hornonitrianskej knižnice. Z ponuky knižnice nás zaujalo podujatie Ako sa nestratiť v príbehoch. Pani knihovníčka predstavila deťom formou...

Viac

Metóda CLIL

Metóda CLIL

Metódu CLIL využívame vo vyučovaní prírodovedy v treťom a štvrtom ročníku ZŠ. Niektoré vedomosti žiaci získavajú v slovenskom jazyku a iné v anglickom jazyku. V tomto období sme preberali učivo o ľudskom tele. Žiaci sa postupne učili jednotlivé...

Viac

Príma a sekunda v zooškole

Príma a sekunda v zooškole

Zatiaľ čo sa naši najstarší spolužiaci potili pri maturitných testoch, my prímani a sekundáni sme sa vzdelávali v zooškole. Naučili sme sa poznávať pobytové znaky lesných živočíchov, no najväčší záujem vyvolali najmenší kamoši – agama...

Viac

Piaristická škola očami žiaka

Piaristická škola očami žiaka

Maturitným projektom Samuela Flimela môžete okúsiť, ako našu školu vidia žiaci maturitného ročníka gymnázia a strednej odbornej školy. Ich rozprávaním sa dozviete, čo pre nich piaristická škola znamená, prečo si ju vybrali. Môže poslúžiť všetkým...

Viac

Návšteva z Normandie

Návšteva z Normandie

Počas jarných prázdnin naše mesto navštívili žiaci a učitelia z partnerskej školy vo Val de Reuil v Normandii. Keďže sú z odbornej školy a ich zameranie je automechanik, počas pobytu navštívili automobilové závody v Bratislave (Volskwagen), Nitre...

Viac

Vedieť viac nie je na škodu

Vedieť viac nie je na škodu

Aj na túto otázku mohli počuť žiaci odborov multimédiá a grafik digitálnych médií odpoveď na diskusii s jedným z prvých absolventov odboru grafik digitálnych médií Petrom Belákom. Priblížil žiakom svoju cestu po maturite, poodhalil niečo z...

Viac