fbpx

Dobre vidíme srdcom

Dobre vidíme srdcom

Dobre vidíme srdcom“ je názov projektu, ktorý prebieha v aktuálnom školskom roku 2021/2022. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. V priebehu jeho realizácie chceme žiakom ukázať ich hodnotu bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Chceme ich ochrániť od vyčleňovania a predsudkov. Chceme, aby školu, kde trávia väčšinu času, vnímali ako bezpečné a priateľské miesto, kde sú si všetci rovní a každý má rovnaké príležitosti. Snažíme sa vybudovať u všetkých žiakov povedomie o zložitých životných situáciách, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás. Zameriame sa aj na prevenciu, ktorá je v tomto smere veľmi dôležitá, aby sme neboli voči sebe slepí, nevďační, netolerantní. Zároveň je dôležité poukázať, že každý jedinec je pre skupinu prínosom a vie ju obohatiť. 

Z finančnej podpory 2420 eur od Nadácie pre deti Slovenska sa poskytli finančné prostriedky na denný piaristický tábor, zakúpia sa učebné materiály a pomôcky pre tých, ktorí to najviac potrebujú a zrealizujú sa preventívne programy v triednych kolektívoch.

(text: Mgr. Terézia Grešnerová)