fbpx

Spomínate si na Giving Tuesday?

Spomínate si na Giving Tuesday?

V poslednom mesiaci minulého roka (1. decembra) sa konal tzv. Giving Tuesday. Do tejto celosvetovej aktivity sme sa pridali aj my. Podporili sme nášho žiaka, ktorého rodinné prostredie bolo veľmi náročné. Navyše náš zriaďovateľ, rehoľa piaristov, každé euro zdvojnásobil. Podarilo sa tak vyzbierať 370 € (po zdvojnásobení 740 €).

V týchto dňoch sme obdržali ďakovný list od rodiny, v ktorej Damián žije. Manželia Chovancoví budú pre mnohých z vás známe tváre, keďže Peter pôsobí ako učiteľ na našej SOŠ. Viac informácií nájdete priamo v priloženom liste.

Milí priatelia,…

Ak máte záujem podporiť podobné príbehy, či udalosti súvisiace s našou piaristickou školou, môžete využiť nadáciu Hanák a prispieť k rozvoju mladých v našom regióne. Ďakujeme.

(Mgr. Vladimír Ondrejka)