fbpx

Prieskumná strieborná expedícia DofE

Študenti 3.G a septimy sa po úspešnom minuloročnom zvládnutí bronzovej úrovne rozhodli zabojovať aj o strieborné pásmo. V dňoch 22.5 – 24.5 absolvovali cvičnú výskumnú expedíciu v Liptovskom Jáne. Aj napriek extrémne nepríjemnému počasiu a...

Viac

„Dofáci“ opäť putovali za zážitkami

Aj tento školský rok sa našlo 19 nadšencov, ktorí sa zapojili do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) , ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál...

Viac

Spolupráca s odborníkmi

Žiaci druhého a tretieho ročníka sa na hodinách Prvouky a Prírodovedy učia o rôznych živočíšnych spoločenstvách. O včelách im prišiel porozprávať včelár pán Fojtík. Deťom názorne vysvetlil spôsob života včiel v úli. Pán včelár so sebou taktiež...

Viac

Otcovia z tímu Gól za život opäť v akcii

V stredu 22. 5. 2019 sme hrali u piaristov opäť veľké finále, tentokrát vo florbale. V záverečných zápasoch si v nižšej kategórii žiaci kvarty vybojovali 3. miesto, vo vyššej kategórii skončili tretí študenti zo 4.G. Finálové zápasy hrali žiaci...

Viac

Bojovať proti extrémizmu sa dá aj vzdelávaním

Dňa 20.5. 2019 našu školu navštívila kpt. Ing. Daniela Preťová a formou prednášok  priblížila žiakom SOŠ tému extrémizmu. Ozrejmila žiakom charakteristické črty extrémizmu a s ním spájaných aktivít. Poukázala  aj na trestnú rovinu tohto fenoménu...

Viac

Video z EKOtýždňa

V mesiaci apríl prebehol na našej škole EKOtýždeň pod heslom “Menej je viac“ . Počas neho sme boli všetci pozvaní začať s ekologickými  aktivitami, ktoré napomáhajú zmenšiť množstvo odpadu.Naučili sme sa správne separovať odpad, dozvedeli sme sa...

Viac