fbpx

Biblická olympiáda 2022

V dňoch 22.3. a 23.3. 2022 sa naši žiaci nižšieho a vyššieho gymnázia zúčastnili súťaže Biblická olympiáda. Obe družstvá získali 1. miesto. V súťaži budú pokračovať na diecéznom kole.

Za nižšie gymnáziu sa zúčastnili: Anette Malotová a Šimon Drexler z kvarty a Michaela Jamrišková z tercie.

Za vyššie gymnázium súťažili: Lucia Kovalíčeková, Peter Franek a Dávid Petráš zo sexty.

Tešíme sa a blahoželáme.

(text: s. Eva – predmetová komisia KNB)