fbpx

Slávnostný okamih našich Dofákov

Deň 9. 10. 2018 bude v srdciach a mysliach našich žiakov, ktorí sa zapojili do vzdelávacieho programu Ceny vojvodu z Edinburgu navždy nezabudnuteľný, pretože ako prví absolventi našej školy sa zúčastnili slávnostného odovzdávania...

Viac

LingvaFest 2018 – jazykový festival

V dňoch 28. a 29. septembra sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prvý ročník jazykového festivalu s názvom LingvaFest. Nad týmto podujatím, ktorý zorganizovala Slovenská esperantská federácia, prebrala záštitu, mimo...

Viac

Sicília 2018

Výmenný pobyt očami žiakov Dňa 23. septembra 2018 sme vycestovali s projektom „Europa, was verbindet uns?“ v rámci programu Erasmus+ na výmenný pobyt na Sicíliu do mestečka Giarre. Keďže našich talianskych kamarátov sme hostili u nás na...

Viac

Jesenný zber papiera

V dňoch 8. 10. (pondelok) – 12. 10. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V...

Viac

Milí rodičia!

Ako ste boli informovaní na plenárnom ZRPŠ, Rehoľa piaristov na Slovensku aktuálne pripravuje vizitáciu našich škôl. Chceme vás teda poprosiť o spoluprácu vo vyplnení dotazníka, ktorý nám pomôže pri hodnotení a diskutovaní o tom, ako jednotlivé...

Viac

Piaristi v oblakoch

Poslednú septembrovú sobotu sme úspešne naštartovali činnosť turistického krúžku. A nie hocijako! Po zdolaní strmého stúpania lesom a prekonaní 30 metrov vyhliadky nad Bojnicami sa všetkým naskytli krásne výhľady v nádhernom slnečnom počasí. Bol...

Viac