Aktuálne témy

Naši atléti všetci na stupňoch víťazov!

Na nedeľnom Korzo behu v Prievidzi cinkali medaile aj našim žiakom. Výborné 3. miesto vo svojich kategóriách obsadila Vanesa Neúročná (tercia). Šimon Drexler (5.A), Damián Drexler (3.A), Rebecca Révészová (3.A) a Jakub Kúnovský (sexta). Najlepšie...

Viac

Ponuka kurzov o výchove detí

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí o výchove detí do 10 rokov.  Kurz pozostáva z 5-tich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii. Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce...

Viac

Jarný zber papiera

V dňoch 16. 4. (pondelok) – 20. 4. 2018 (piatok) sa uskutoční  zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V čase...

Viac