Aktuálne1

Olympiáda v nemeckom jazyku

Osvojenie si nemeckého jazyka ako jedného z najdôležitejších európskych jazykov je pre mnohých študentov prioritou, pretože tento jazyk má i v našom regióne významné postavenie. Vedieť okrem anglického jazyka ešte jeden cudzí jazyk predstavuje...

Viac

Sviečka za nenarodené deti

Už po siedmykrát sa naša škola pod záštitou rehole piaristov zapojila v závere októbra do projektu Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou...

Viac