fbpx

Erasmus+

Ďalšou učiteľkou, ktorá sa cez prázdniny vzdelávala v zahraničí, bola Mgr. Miroslava Grolmusová. Ako vníma a hodnotí túto, v tomto roku už druhú zahraničnú mobilitu, sa dočítate na stránke projektu Erasmus+ v zrealizovaných mobilitách.

Viac

Kandidátka na voľbu členov Rady školy

Voľba členov Rady školy PSŠ F. Hanáka Prievidza sa uskutoční dňa 22.9.2016 počas rodičovského združenia. Kandidáti budú predstavení na plenárnom rodičovskom združení o 16.hod., voľba prebehne tajným hlasovaním na triednych schôdzkach. Členmi Rady...

Viac

Oznam

Vážení rodičia, aj zamestnanci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka podporujú ciele štrajku a požiadavky ISU považujú za opodstatnené. Vyzývame Vládu SR, aby splnila svoje záväzky z Programového vyhlásenia voči rezortu školstva. Do štrajku sa...

Viac