fbpx

Úspech v literárno – výtvarnej súťaži „Napíš – uhádni – ilustruj – vyhraj“

Úspech v literárno – výtvarnej súťaži „Napíš – uhádni – ilustruj – vyhraj“

Dnešný čas v knižnici s tetou Silvikou nebol obyčajný. Konečne sme sa dočkali, okrem iného, aj vyhodnotenia súťaže, do ktorej sme sa my, 3.A, zapojili na konci šk. roka. Dostali sme úryvok z novo pripravovanej knihy pani spisovateľky Kataríny Mikolášovej – Komora babky Želky – a našou úlohou bolo namaľovať ilustrácie k prečítanému alebo vymyslieť si, ako by mohol príbeh pokračovať ďalej. A vydarilo sa nám to senzačne. Z vyše 200 zapojených detí z Prievidze, Žiliny a Oravy sme vo výtvarnej časti získali všetky ocenenia

1. miesto : Janko Halaška

2. miesto : Klaudika Hartmannová ( jej obrázok je aj na záložke pre všetky deti )

3. miesto : Matej Turanský

Čestné uznanie – Zinka Visić

Janko Halaška získal aj 1. miesto za najkrajšiu maľbu v rámci Slovenska. Jeho ilustrácia sa porote páčila najviac.

Potlesk, pochvala a sladká odmena patrili aj ostatným šikovníkom.

(text: p. uč. Mačuhová)